AKO KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ NA COSTA DEL SOL

AKO KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ NA COSTA DEL SOL

Aké kroky je potrebné podniknúť pri kúpe nehnuteľnosti na pobreží Costa del Sol?

Kúpa nehnuteľnosti je jedno z najťažších rozhodnutí, aké môžete urobiť. Existuje niekoľko dôvodov, prečo si chcete zaobstarať nehnuteľnosť, jedným z najdôležitejších je možnosť mať kde bývať.

Môže sa tiež stať, že sa rozhodneme kúpiť nehnuteľnosť s cieľom dať ju do prenájmu, generovať zisk alebo ju v blízkej budúcnosti predať. Nech je však cieľom tejto nehnuteľnosti akýkoľvek, tým, že má odbornú ruku profesionála, kupujúci zaistí, že všetky detaily dostanú požadovanú pozornosť a ušetrí nepríjemné prekvapenia.

Niektorí sa rozhodnú pre kúpu nehnuteľnosti vlastnými silami, no kupujúcemu odporúčame využiť služby realitnej kancelárie. Medzi všetkými argumentmi v prospech tejto možnosti je jeden, ktorý je len ťažko diskutabilný: kupujúci neplatí realitnej kancelárii za svoje služby absolútne nič.

 

AKO SI VYBRAŤ NAJLEPŠIU REALITNÚ KANCELÁRIU

Kúpa nehnuteľnosti si vyžaduje zdĺhavý, zložitý a komplikovaný proces, ktorý vyžaduje čas, postupy a papierovanie. Preto a pre zefektívnenie postupov, skrátenie času a zabezpečenie kúpy si veľa ľudí radšej vyberie realitného makléra.

Vybrať si dobrého realitného poradcu však nie je jednoduché. Aj keď je tento údaj pri realitách zásadný, jeho správne určenie pri výbere najlepšieho realitného makléra je kľúčové v procesoch kúpy a predaja nehnuteľnosti.

Realitné kancelárie špecializované na oblasť so silným lokálnym zastúpením majú schopnosť ponúknuť svojim zákazníkom širokú škálu možností a zároveň striktne reagovať na požadované kritériá.

Tieto agentúry veľmi dobre poznajú rôzne oblasti a urbanizácie v rámci svojej oblasti špecializácie, a preto môžu svojich zákazníkov usmerňovať a informovať o tom, aby našli ideálnu nehnuteľnosť, čím si ušetria všetky prekážky, ktoré môžu počas procesu nastať.

MAR HOUSES je realitná kancelária špecializovaná na oblasť Costa del Sol, do ktorej patria najmä Malaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas a Marbella s najprestížnejšími urbanizáciami a oblasťami.

 

KÚPA NEHNUTEĽNOSTI NA POBREŽÍ COSTA DEL SOL

 

KÚPTE NEHNUTEĽNOSŤ U SVOJHO OSOBNÉHO NAKUPOVATEĽA NEHNUTEĽNOSTÍ

Prehliadka dobre zorganizovanej webovej stránky podrobne rozpracovanej v jej obsahu nám už poskytuje množstvo informácií o oblastiach a vlastnostiach preferovaných pre náš vkus a umožňuje nám ich presnejšie predbežný výber. Ale nie je nič lepšie ako osobná návšteva daného miesta, aby ste mohli dokončiť výber perfektnej nehnuteľnosti.

Keď kupujúci ide do MAR HOUSES nájsť svoju nehnuteľnosť na Costa del Sol, stávame sa jeho osobným nákupcom nehnuteľností: zo všetkých dostupných nehnuteľností vyberáme tie, ktoré by ho mohli zaujímať, organizujeme prehliadky vybraných nehnuteľností podľa označených kritérií, vysvetlíme všetky relevantné detaily a radíme našim zákazníkom, aby urobili svoj konečný výber so všetkými informáciami v ruke.

 

OVERENIE PRÁVNEHO STAVU NEHNUTEĽNOSTI

Keď si vyberiete nehnuteľnosť, ktorá je vo vašom záujme a prispôsobí sa vašim potrebám, pred podpisom čohokoľvek je potrebné skontrolovať, či je s domom z právneho hľadiska všetko v poriadku, teda komu nehnuteľnosť patrí, či sú na nehnuteľnosti ťarchy alebo vecné bremená, či sú na nej nájomcovia alebo držitelia, či dom podlieha nejakému osobitnému režimu a pod. Pre náš pokoj mysli, bude potrebný zásah právnika, ktorý osvedčí všetky právne aspekty pri nadobúdaní nehnuteľnosti.

MAR HOUSES dáva svojim zákazníkom kontakt s právnikmi, ktorí sú odborníkmi na právo nehnuteľností na pobreží Costa del Sol, ktorí akreditujú rozsiahle odborné skúsenosti v tejto oblasti, ako aj dodržiavanie najprísnejších etických a profesionálnych deontologických kritérií. Z práce právnika vyzdvihujeme nasledovné:

— Získanie osvedčenia o nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností. V osvedčení je uvedené, kto je vlastníkom nehnuteľnosti a či sú s ňou spojené nejaké poplatky, ako napríklad hypotekárne úvery, ktoré ešte neboli splatené.

— Kontrola na mestskom úrade, či má nehnuteľnosť príslušné stavebné povolenie a osvedčenie o obývateľnosti.

— Kontrola, či vlastník (vlastníci) zaplatili všetky služby spojené s bývaním, ako je voda a elektrina, mestské dane a komunitné výdavky. Na tento účel získajú príslušné certifikáty a/alebo faktúry.

 

DOKLADY A POŽIADAVKY NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI V COSTA DEL SOL

 

img DOKLADY A POŽIADAVKY NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI V COSTA DEL SOL

 

Ak ste z cudziny a chcete získať nehnuteľnosť v Španielsku, musíte splniť niekoľko požiadaviek. O tieto postupy sa môžu postarať aj naši právnici. Zdôrazňujeme nasledujúce požiadavky:

— Otvorenie bankového účtu v španielskej banke.

— Konanie o získanie identifikačného čísla cudzincov (Número de Identificación de Extranjeros, NIE“) potrebného na akékoľvek právne kroky v Španielsku vrátane kúpy nehnuteľnosti.

— V prípade potreby konanie o získanie povolenia na pobyt alebo potvrdenia o nezdržiavaní sa.

Splnomocnenie: v prípade, že kupujúci nemôže alebo nechce byť prítomný pri kúpe nehnuteľnosti, môže advokátovi udeliť plnú moc na zastupovanie, aby tak urobil v jeho mene. Naše právne služby budú informovať našich zákazníkov o krokoch a dôsledkoch tejto možnosti.

 

AKO REZERVOVAŤ NÁKUP NEHNUTEĽNOSTI V COSTA DEL SOL

Už ste si vybrali nehnuteľnosť na pobreží Costa del Sol, overili ste si u právnika, že z hľadiska právneho stavu je všetko v poriadku, a preto ste sa rozhodli pre jej kúpu. Ďalším krokom je rezervácia nehnuteľnosti. Na tento účel máte dve možnosti, dodať malú ekonomickú sumu na rezerváciu alebo podpísať zmluvu o vklade (Contrato de Arras). Aký je rozdiel.

Uloženie zálohy: na pobreží Costa del Sol nosje obvyklé, zložiť zálohu na rezerváciu nehnuteľnosť ti je to okolo 3 000 EUR - 6 000 EUR. Tuoto zálohou sa nehnuteľnosť stiahne z inzercie. Ak si to kupujúci rozmyslí a rozhodne sa transakciu neuskutočniť, predávajúci si ponechá zálohu ako náhradu škody spôsobenej dočasným zastavením procesu predaja. V prípade, že by predávajúci vycúval, bol by povinný vrátiť zálohu kupujúcemu.

Contrato de Arras výška tejto zálohy je zvyčajne 10% z predajnej ceny; po druhé, zaväzuje k vykonaniu transakcie nielen kupujúceho, ale aj predávajúceho. Navyše, ak predávajúci zmení názor a rozhodne sa transakciu neuskutočniť, bude musieť kupujúcemu zložiť dvojnásobok prijatej sumy ako zálohu (to znamená 20% z hodnoty nehnuteľnosti).

Ako vidíme Contrato de Arras je bezpečnejším spôsobom, ako zaručiť kúpu nehnuteľnosti. Ak sa rozhodneme pre zloženie zálohy, suma bude nižšia, ale kupujúci ľahšie zvráti predaj, ak sa napríklad objaví lepšia ponuka.

Podpísaním zmluvy Contrato de arras to bude oveľa ťažšie. Ak ste našli nehnuťelnosť, „svojich snov“ a chcete sa uistiť, že bude váš, najlepšou voľbou je podpísanie zmluvy Contrato de Arras.

Je potrebné poznamenať, že v oboch prípadoch — zálohová zmluva alebo Contrato de Arras — hovoríme len o čiastkach doručených na účet, ktoré budú odpočítané z ceny nehnuteľnosti v čase predaja. Contrato de Arras neznamená väčšie vyplatenie na konci operácie.

 

PODPIS KÚPY VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI U NOTÁRA

Po dokončení zmluvy a podpísaní zmluvy o vklade ste dosiahli rozhodujúci moment pri kúpe nehnuteľnosti na pobreží Costa del Sol: Dospeli ste k rozhodujúcemu momentu, podpisu kúpnej zmluvy pred notárom (v ktorej MAR HOUSES sprevádza aj všetkých svojich zákazníkov). Náš právnik už predtým zaslal notárovi všetky relevantné informácie týkajúce sa kúpnej zmluvy.

Podľa zákona je predávajúci v zásade povinný uhradiť náklady spojené s vydaním listiny, pričom náklady na vydanie prvého vyhotovenia tejto listiny musí uhradiť kupujúci. Zákon však ponecháva stranám možnosť dohodnúť sa a tieto výdavky si rozložiť podľa vlastného uváženia.

V praxi je zvykom, že všetky náklady notárskeho úradu preberá na seba kupujúci, a preto si notára väčšinou vyberá on. V každom prípade MAR HOUSES poskytuje svojim zákazníkom zoznam hlavných notárov v danej oblasti s rozsiahlym odborným zázemím, aby si mohli vybrať.

NÁKLADY PRI KÚPE NEHNUTEĽNOSTI V COSTA DEL SOL

Dôležité upozornenie, nemôžeme zaručiť ani predpokladať, že vyššie uvedené informácie budú v priebehu času zachované, môžu sa zmeniť, sú orientačné a v žiadnom prípade nie sú záväzné.

Sme radi, že Vám môžeme pomôcť. Prosím kontaktujte nás.
Contact us here